Een afspraak maken? Snel en Simpel!

- klik op de link "online agenda" hiernaast of op de bovenbalk 
- klik op de gewenste "vrij" staande afspraak (groen) 
- vul uw naam en voornaam in het nieuw venster in  (eerste afspraak ? vul dan aub ook de andere velden in) 
- bevestig uw keuze door te klikken op "bewaren" 

icon  INTAKE FORMULIER : om te voldoen aan de voorzieningen van de wet Colla vraagt onze beroepsorganisatie EUFOM dat elke patiënt een Intake-formulier zou invullen. Deze kan u hier openen en afdrukken. Dank u.

"zich goed voelen"

Deze populaire uitdrukking is een van de beste definities voor "gezondheid".

Ze is letterlijk te nemen : Pas als we ons goed bewust zijn van alle delen van ons lichaam zijn we echt gezond.

Ook volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde is men gezond in de mate dat de "Qi" vrij kan vloeien in alle delen van het lichaam.
Qi (spreek uit : "tchie", zoals bij het niezen), letterlijk "adem", is te vertalen als "levensadem" of meer courant als "energie", of zeg maar : "informatie".

Wij bezitten van bij de conceptie erfelijke Qi, informatie overgedragen door vader en moeder, welke wordt ge-animeerd, bezield, tot leven gewekt door de "Shen", de Geesten, vrij vertaald : ons Bewustzijn.

Van bij het begin in moeders' schoot tot bij onze laatste adem nemen we uit de buitenwereld informatie op om de erfelijke informatie aan te vullen. Die informatie is voedsel, drank en lucht, maar ook emotioneel, intellectueel of spiritueel van aard. Daar halen we onze voeding uit die we, elk naar eigen aard en vermogen, omzetten tot eigen informatie, eigen energie, eigen Qi. Daarmee onderhouden we alle functies van ons lichaam en onze geest. De meest zuivere en subtiele vorm van Qi (m.a.w. het meest Yang gedeelte) zal de "Shen", het Bewustzijn voeden.

En dat is in feite het uiteindelijke doel van het spel : uit het contact met de wereld rondom ons halen we informatie, doen we ervaring op, om op het eind van ons aardse bestaan "terug te keren naar huis" met een rijker, hoger Bewustzijn.

Om echter ons Shen-Bewustzijn te kunnen bereiken moet de Qi-informatie in ons lichaam vrij en ongehinderd kunnen vloeien. Pas dan kunnen we ten volle bewust worden van onszelf en van de wereld buiten ons.

Meer nog, als we de energie van de buitenwereld vrij kunnen opnemen en alle Qi in ons vrij stroomt, dan voelen we ons niet alleen "goed in ons vel", maar ook in harmonie met de wereld rondom ons, één geheel met al wat is.

En wat is dat gevoel anders dan een fundamenteel gevoel van geluk? Dit is de "levensvreugde" die zich spontaan laat voelen als de energie vrij stroomt in het lichaam. Het is de eigenschap van "Xin", het Hart, de orgaanfunctie die volgens de Chinese geneeskunde alle andere organen en functies beheerst.

Ziek zijn is voor een deel vervreemd zijn van zijn eigen lichaam, is een stuk bewustzijnsverlies van zichzelf, doordat de vrije circulatie van Qi is verstoord.
Die verstoringen kunnen zeer divers zijn van aard : vervuilingen uit milieu of voedsel, vochtigheid, koude of hitte, maar vooral ook emotionele stress zijn er enkele van. Het is de diagnosekunst van de acupuncturist om deze verstoringen te herkennen en te achterhalen in welk systeem van het lichaam ze zich bevinden.

Acupunctuur kan ons lichaam verlossen van hinderlijke informatie en de correcte Qi-informatie vrij laten circuleren. Zij kan zorgen voor het terug "heel" maken van lichaam en geest.

Wanneer alle verkeerde informatie is weggehaald, de correcte energie ongestoord door alle delen van ons lichaam stroomt en de zuivere Qi ons Shen-Bewustzijn bereikt, dan "voelen we ons goed", dan voelen we ons één, heel, dan zijn we geheeld.

Levensvreugde is daar het uiteindelijke resultaat van: het is het belangrijkste kenmerk van een goede gezondheid en het ultieme doel van de behandeling.

 Levensvreugde en gezondheid hebben geen oorzaak. Het zijn natuurlijke toestanden van het zijn.

 

BlueGecko Solutions Design
© 2024 Bruno Braeckman